Illamusical S. Coop.

Contracte de gestió i normativa

    La cooperativa no es fa responsable de les sol.licituds que es facin amb menys de 48 hores d’antelació.

    Les altes es fan com a contractes temporals a temps complet.

   Els nostres associats disposen d'una assagurança de Riscos Civils fins a 200.000€ així com la cobertura d'una Mútua Laboral                (MUTUA INTERCOMARCAL).

   Segonsel Decret-llei del 8 de març del 2019 ( BOE 12 de març ) que modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors és obligatori     signar/indicar l’horari de la jornada laboral. Per a tal motiu posam a la disposició dels nostres associats l'adreça electrònica               registrelaboral@illamusical.cat.

   Anualment es fan els respectius cursets de Riscos Laborals (Diconsal).